Gå til sideindhold
Heltidsundervisning / DASK

DASK

DASK er et dagbehandlings- og skoletilbud målrettet unge mellem 13-18 år, der ofte har en psykiatrisk diagnose som også ligger til grund for deres vanskeligheder. Eleverne i DASK har ofte diagnoser indenfor autismespektrummet, angst, OCD, spiseforstyrrelse, selvskadende adfærd og/eller ADD. Fælles for alle eleverne er, at de har haft stort skolefravær eller har været uden undervisning i længere tid. Der er plads til 9 elever i tilbuddet.

 

Der ligger faglig undervisning i dansk, engelsk og matematik fordelt over hele ugen. Herudover arbejdes der med life skills, feuerstein, styrke og motion, billedkunst mm. Der undervises både i gruppe og individuelt og der tages altid udgangspunkt i den enkelte elev. Eleverne har mulighed for at tage 9. og 10. klasses afgangseksamen i dansk, engelsk og matematik.

 

Rammerne i DASK er faste rutiner og en genkendelig dagsrytme, med faste gennemgående voksne hver dag. Der er mulighed og plads til at tage hensyn til den enkelte elevs behov. I DASK er der fokus på at skabe trygge rammer og der arbejdes med at motivere og inspirere den unge og give den unge en følelse af at kunne rummes. Dette sker i tæt samarbejde med forældre, sagsbehandlere, BUA og andre relevante samarbejdspartnere omkring den unge. 

 

Eleverne møder dagligt ind kl. 8.45 hvor der er mulighed for morgenmad. Kl. 9.00 starter undervisningen og kl. 11.30-13 er der frokost som eleverne selv er med til at forberede. Eleverne har fri kl. 13.30. 

 

DASK bor i egne lokaler i tilknytning til Ungdomsskolens 10. klasseskole på Vibegårdsvej 5 i Rønne.

Personalet

Sune Svendsen

Kim Andersen

Stina Lund PovlsenSenest opdateret 29.08.2023 13:33 af RH
Apricore logo