Gå til sideindhold
Info / Det Mobile Maker Space

Bornholms Mobile Maker Space

Et rullende, innovativt læringsmiljø til den bornholmske grundskole.

”Maker Spaces” repræsenterer nutidens læringsmiljøer – det er dynamiske, kreative værksteder, hvor elever kan fordybe sig i projekter, eksperimentere med teknologiske værktøjer og møde STEM-fagene (videnskab, teknologi, ingeniørkunst og matematik) på en ny og mere involverende måde.

 

Med en hands-on tilgang og et stort udvalg af værktøjer lærer eleverne at idégenerere, tænke kritisk og samarbejde om at udvikle og skabe deres egne løsninger på komplekse udfordringer.

 

I en tid, hvor teknologi og innovation er en uundværlig del af vores hverdag, har maker spaces indtaget en central position i undervisningsverdenen. I Danmark har mange skoler allerede taget denne nye undervisningsform til sig med stor succes. 

På Bornholm har skolerne desværre ikke haft ressourcerne til at etablere maker spaces. Udgifterne til faste maker spaces ude på de enkelte skoler har ganske enkelt været for høje. Dette har medført at arbejdet med innovation i undervisningen har udviklet sig langsommere, og vidensdeling mellem skolerne har været sporadisk. 

 

Derfor startede Ungdomsskolen i samarbejde med Foreningen Fonden for Entreprenørskab Bornholm i 2022 et innovationsnetværk for bornholmske grundskolelærere. Ambitionen var – og er – at finde løsninger på de udfordringer, lærerne møder i deres hverdag på skolerne. Og det var her, at tanken om det Mobile Maker Space blev født. Dette med den klare vision om, at bornholmske grundskoleelever skal have adgang til den samme innovative undervisning, som elever i større byer og på fastlandet allerede drager nytte af. 

 

Det Mobile Maker Space er således dybt forankret i skolernes virkelighed og bygger på direkte input fra dem, der kender behovene bedst. 

 

Samtidig taler Det Mobile Maker Space ind i Bornholms Regionskommunes strategi for den bornholmske grundskole Fælles Folkeskole Bornholm 2023-2026. En strategi hvis formål er at styrke lænngsmiljøet, fremme fællesskaber i skolen, inspirere nysgerrighed, ansvar og indflydelse, fremme grøn dannelse og forberede vores elever til fremtidens udfordringer. Som noget helt centralt understreger strategien, at der skal være mange veje til læring i det bornholmske skolevæsen. Det tror vi på, at Bornholms Mobile Maker Space kan være med til at løfte.

Det Mobile Maker Space er indrettet med specialbygget inventar som man kender det fra bilerne i håndværksfagene. De modulopbyggede arbejdsstationer holdes enkle i facon og lave i vægt for at sikre mobilitet og ubesværet op- og nedpakning. Monteres på låsbare hjul og transporteres ud via rampe.

 

Kontakt

Projektleder Troels Cort Nielsen, tlf. 56 92 34 48 / 29 35 90 43, mail Troels.Cort.Nielsen@brk.dk 

Bornholms Mobile Maker Space er blevet til takket være støtte fra:

Bornholms Mobile Maker Space er kørende

Nyhed | 13. juni 2024
Malertapen blev skåret over og markerede at Bornholm nu har fået sit eget maker space, som skal understøtte den tværfaglige undervisning i skolerne og brugen af digitale teknologier til at finde på nye innovative idéer og løsninger.

 

Et maker space er en kreativ læringszone, hvor der generelt er fokus på at omdanne idéer til produkter gennem designtænkning. Det er altså et sted for opfindelser, skabelse, undersøgelser og opdagelser.

 

Der arbejdes ofte med digitale teknologier som laserskærere, 3D-print og microcontrollere, men også med pap, LEGO og genbrugsmaterialer. Det handler om tilgangen, hvor der ofte arbejdes med tværfaglige designprocesser, og der er plads til elevernes eksperimenter og arbejde med fejl og tilretninger.

 

Og nu har Bornholm fået sit helt eget mobile maker space – et innovativt læringsmiljø på fire hjul, så alle øens børn og unge kan få glæde af det. Varevognen, som naturligvis kører på el, er indrettet med forskellige modulopbyggede  arbejdsstationer, som kan tilpasses undervisningen.

 

Flytbart klasselokale gør drømmen mulig

– Vi havde en drøm om at være med til at skabe nogle bedre rammer for at udvikle entreprenante og innovative idéer, og at stille state of the art-redskaber og -faciliteter til rådighed for bornholmske børn i folkeskolerne, friskolerne, privatskolerne og ungdomsuddannelserne, sagde Klaus Vesløv, Bestyrelsesformand i Fonden for Entreprenørskab Bornholm, ved indvielsen.

 

Men at oprette lokale maker spaces på hver skole ville hurtigt blive for dyrt at etablere og vedligeholde, og derfor opstod idéen om at gøre arbejdsrummet flytbart.

 

Bilen er blevet til i et samarbejde mellem Foreningen Fonden for Entreprenørskab Bornholm, Ungdomsskolen og Bornholms Regionskommune – og ikke mindst med støtte fra en række fonde, virksomheder og samarbejdspartnere, som formand for Børne- og Skoleudvalget Morten Riis takkede ved indvielsen:

 

– De er nu er med til at give eleverne rigtige gode muligheder for at arbejde innovativt med idéer. Det bliver der brug for. De krav, der bliver stillet til jer, er at gøre vores virkelighed til et bedre sted – det kræver, at I bruger jeres hoveder og hænder, sagde Morten Riis til de fremmødte elever på Kongeskærskolen.

 

Dårlige idéer på skemaet

Eleverne i 5.A på Kongeskærskolen havde i ugerne op til indvielsen fået mulighed for at tyvstarte brugen af Det Mobile Maker Space. De havde fået stillet opgaven ”Lav verdens VÆRSTE idé”, og det var der kommet mange kreative, innovative og, nå ja, dårlige produkter ud af.

 

For eksempel en lyskurv der ikke kan give grønt lys og en sparegris, hvor mønterne straks triller ud igen, når du lægger dem i.

 

Eleverne fremviste deres projekter ved indvielsen, og efterfølgende blev alle elever og øvrige fremmødte budt på grillpølser og sodavand.Senest opdateret 13.06.2024 13:31 af RH
Apricore logo