Gå til sideindhold

Heltidsundervisning

Ungdomsskolens Heltidsundervisning er Ungdomsskolens dagskoletilbud, der jf. folkeskolelovens § 33 stk. 3, kan erstatte folkeskolens undervisningspligt fra 7. klasse.

 

Ungdomsskolens Heltidsundervisning er opdelt i mindre grupper, der tager udgangspunkt i elevernes behov. Undervisningen er forankret i loven om Ungdomsskoler § 3 om Heltidsundervisning.

 

Det kræver en visitation at være indskrevet i Ungdomsskolens Heltidsundervisning og eleven indskrives i det specifikke tilbud.

 

Visiteringen foregår i visitationsudvalget i Center for skole. På den måde sikres en afgrænsning af målgrupperne i de enkelte tilbud. 

 

Spørgsmål om Heltidsundervisningens tilbud rettes til Niklas Lund, leder af Heltidsundervisningen, Niklas.Lund@brk.dk

Spørgsmål om visitationen rettes til Groa Vinterberg Nissen, leder af Ungdomsskolen, Groa.Vinterberg.Nissen@brk.dk Senest opdateret 29.08.2023 12:45 af RH
Apricore logo