Gå til sideindhold
Heltidsundervisning / Ung På Vej

Ung På Vej

Ung På Vej arbejder med faste genkendelige rammer omkring eleverne for, at skabe en hverdag baseret på tryghed og tillidsfulde relationer i fællesskabet. Vi har fokus på at rumme eleverne og møde den enkelte relevant - fagligt såvel som socialt.

  

Ung På Vej er for elever der af personlige årsager er stoppet i grundskolen eller kun har modtaget begrænset eller ingen undervisning i en periode af forskellige årsager. 

 

I tilbuddet bestræbes det at motivere eleverne så, de inden for 1 ½ år, kan gå til afgangsprøver i dansk, matematik og engelsk. Målet er at eleverne kan fortsætte i det almene uddannelsessystem. Der undervises i dansk, matematik og engelsk og føres til eksamen på 9. og 10. klassetrin i disse fag. 

 

Der er en forventning om at alle deltager og er en aktiv del af et forpligtigende fællesskab. Dette ud fra en betragtning om, at når man får erfaring med at kunne mestre diverse praktiske opgaver selvstændigt kan man opleve følelsen af at være en uundværlig del af et fællesskab.

 

Dagen i Ung På Vej starter med fælles morgenmad efterfulgt af en fælles gåtur. Herefter arbejdes der fagligt til frokost som spises sammen. Efter frokosten er der igen gåtur og fagligt arbejde. 

Flere dage om ugen arbejdes der desuden med personlig udvikling og life skills.

 

Tilbuddet er normeret til 12 elever.

Personalet

Allan Madsen

Matilde Lissau Madsen

Sara LøngreenSenest opdateret 29.08.2023 13:32 af RH
Apricore logo