Gå til sideindhold
Heltidsundervisning / Dybdal

Dybdal

Dybdal er Ungdomsskolens Heltidsundervisnings praktisk-teoretiske skoletilbud. Her deles dagen op mellem fagteori og arbejde på egne værksteder, samt aktiviteter af mere social karakter for at opbygge fællesskaber og skabe social forståelse. Der er mulighed for praktikophold i håndværksvirksomheder.

 

Dybdal er for elever med faglige og sociale vanskeligheder, der ikke kan være i de almene skoletilbud og har brug for et skoletilbud hvor det håndværksmæssige vægtes højt. Målgruppen er elever i 7.-9. klasse. Der kan være dispensation for elever der går i 6. klasse.

 

Eleverne visiteres gennem den almene visitation hvor PPR og skoleledere deltager. Det foregår efter folkeskolelovens §33 stk. 3. Dybdal er normeret til 10 elever. 

 

Der sættes individuelle mål for det faglige og det sociale. Der er fokus på at eleven tilegner sig sociale kompetencer, lyst til læring, øget faglighed, selvindsigt, og troen på at uddannelse er vejen til et godt voksenliv. Pædagogisk lægges der vægt på at eleven med voksenhjælp får værktøjer til at tage ansvar for eget liv med de krav, pligter og rettigheder der er nødvendige for at fungere i samfundet.       

 

Der er mulighed for at tage en 9. klasses afgangseksamen i dansk og matematik.                                                 

Dybdal er placeret i Klemensker, hvor de deler lokaler med Ungdomsskolen, og hvor Ungdomsskolens administration også har adresse.

Personalet

Stig Hansen

Henrik Bonde Hansen

Søren Ahrendt



Senest opdateret 30.01.2024 10:30 af RH
Apricore logo